• Joanna Zdanowska Assets & Funds Audit Spółka Komandytowa

    Joanna Zdanowska Assets & Funds Audit Spółka Komandytowa

    Joanna Zdanowska Assets & Funds Audit Spółka Komandytowa

 

Oferujemy Państwu usługi z zakresu badania i przeglądu sprawozdań finansowych ukierunkowanych na rzetelnej ocenie sprawozdania finansowego. W trakcie przeprowadzanego badania służymy pełnym doradztwem ekonomiczno
– finansowym, na bieżąco informujemy o nieprawidłowościach oraz o właściwych rozwiązaniach. Badanie opiera się na dużej znajomości różnych, specjalistycznych zagadnień, ich problematyki merytorycznej oraz prawnej w zastosowaniu przepisów prawa krajowego oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Spółka swoje działania skupia
w kierunku funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jest to jeden z nowoczesnych sposobów inwestowania, których popularność stale rośnie. W związku z powyższym nasza spółka dynamicznie się rozwija zdobywając zaufanie wielu klientów.

 

Joanna Zdanowska Assets&FundsAudit Spółka komandytowa poza badaniami i przeglądami sprawozdań finansowych realizuje szereg innych usług wynikających z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i innych przepisów prawa, w tym m.in.:

  • analiza i ocena systemu zarządzania ryzykiem
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

 

Nasi eksperci

Rynek Inwestycyjny/ Fundusz Inwestycyjny

Rynek Inwestycyjny/ Fundusz Inwestycyjny

Rynek Inwestycyjny/ Fundusz Inwestycyjny

Szanowni Państwo, Joanna Zdanowska Assets & Funds Audit Spółka komandytowa z siedzibą w Kraśniku jest Spółką dynamicznie rozwijającą się, skupiająca swe działania w kierunku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających głównie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej oraz odmiennym sposobie zarządzania. W tym miejscu oferujemy Państwu usługi z zakresu badań i przeglądów sprawozdań finansowych zarówno towarzystw funduszy inwestycyjnych jak i funduszy inwestycyjnych zamkniętych przy wykorzystaniu doskonałej znajomości szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz innych przepisów regulujących działalności funduszy inwestycyjnych i wykorzystaniu doświadczenia w tym obszarze. Podstawą naszego działania jest uczciwość i rzetelność
w wypełnianiu powierzonych zadań. Naczelną zasadą jest stałe pogłębianie wiedzy w zakresie rachunkowości, finansów
i podatków oraz zaangażowanie we współpracy z klientami. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR na podstawie decyzji z 8 kwietnia 2013 roku pod numerem ewidencyjnym 3844. Ponadto działalność Spółki objęta jest ubezpieczeniem w zakresie wykonywania usług świadczonych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Komplementariuszem Spółki jest doświadczony biegły rewident Joanna Zdanowska, wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 11297. W ramach realizacji zleconych projektów Spółka współpracuje z trzema biegłymi rewidentami. Usługi audytorskie odbywają się w zespołach, w których skład wchodzą biegli rewidenci i wysoko wykwalifikowani asystenci. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

11
22

Zamknij

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej . Dowiedz się więcej

Czas skryptu: 1632306342